Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Μετοχές της ελίτ : Η ολιγαρχία του πλούτου

[ συγκέντρωση μετοχών, ιδιοκτήτες τών υπερεθνικών εταιρειών / τού παγκόσμιου πλούτου,
ιδιοκτησία καί έλεγχος, σύνθετα δίκτυα / συστήματα, κανόνες αλληλεπίδρασης, οικονομικά δίκτυα,
κόμβοι, συνδέσεις, συστημικός ρίσκος, ανάδυση, ο Ιωσήφ αναστήθηκε ]
[ Γιατί επέλεξα νά ξεκινήσω μ’ ένα άρθρο που ανήκει στόν επίλογο;
Βάσει τής πολυετούς έρευνας μου, είμαι πεπεισμένος ότι οι πολιτικο-οικονομικές εξελίξεις,
https://sites.google.com/site/oikonomikekriseade/eisagoge/metoches-tes-elit-e-oligarchia-tou-ploutou

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου