Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Ανοικτή καί Ακάλυπτη Ανοικτή Πώληση - Short and Naked Short Selling


[ Αμοιβαίο κεφάλαιο αντιστάθμισης κινδύνου, ΑΚΑΚ, IOU, ΕΣΟ, Εγώ Σού Οφείλω, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, (SEC), Εταιρεία Παρακαταθήκης και Εκκαθάρισης, DTCC, ]
...
https://sites.google.com/site/oikonomikekriseade/dome 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου