Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Διατραπεζική αγορά – Συνάλλαγμα – Forex


[ forex, σπρεντ (spreads), αμφίδρομος δανεισμός, short-position, συνάλλαγμα, διεθνείς συναλλαγές ]

Τι είναι η διατραπεζική αγορά
Η διατραπεζική αγορά (Interbank market) είναι η κορυφαία αγορά συναλλάγματος, όπου πάνω από 1000 τράπεζες ή άλλου είδους πιστωτικά ιδρύματα μπορούν νά ανταλλάξουν διαφορετικά συναλλάγματα. Οι τράπεζες μπορούν είτε νά πραγματοποιούν συναλλαγές άμεσα η μία μέ τήν άλλη, είτε μέσω ηλεκτρονικής ...

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου