Τρίτη, 20 Αυγούστου 2013

Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο – IIF


[ ελληνικό χρέος, κούρεμα, εκπρόσωπος τών πολυεθνικών εταιρειών καί τραπεζών, … ]

ή Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο ή Διεθνής Ένωση Τραπεζών - Institute of International Finance, Inc. – IIF.

            Τό ΔΧΙ (IIF), αναφέρεται επίσης από τά Ελληνικά ΜΜΕ καί ως Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο ή Διεθνής ένωση τραπεζών) είναι η μοναδική παγκόσμια ένωση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Δημιουργήθηκε από 38 τράπεζες τών μεγαλυτέρων βιομηχανικών χωρών, τό 1983, ως ...


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου