Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

Κερδοσκοπία – 1 – Ερωτήσεις, Απαντήσεις

Πώς λειτουργούν τά στοιχήματα στίς τιμές τών τροφίμων στίς χρηματοπιστωτικές αγορές; Πώς αυτό επηρεάζει τήν τιμή;

Πώς οι προθεσμιακές τιμές επηρεάζουν τίς τιμές τών τροφίμων σήμερα;

Πώς γίνεται η κερδοσκοπία στίς τιμές τών τροφίμων καί ποιός τό κάνει;

....
https://sites.google.com/site/oikonomikekriseade/dome 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου